Детали од барањето “Имиња на 350 хонорарци кои работеле до сега

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
32  sent  2021-11-18 14:17:00 +0100  waiting_response  2021-11-18 14:17:00 +0100  waiting_response  појдовни  
96  overdue  2021-12-09 00:00:00 +0100         
111  very_overdue  2021-12-21 00:00:00 +0100         
194  edit  2022-05-19 05:45:12 +0200         
195  edit  2022-05-19 05:45:12 +0200         
196  edit  2022-05-19 05:45:12 +0200         

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.