Демократска партија на Ромите-ДПР

Имател на информација

Адреса

  • Ул. 383 бр. 24
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 075 244 880

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Демократска партија на Ромите-ДПР преку оваа страна.