Движење за Национално Единство на Турците-ДНЕТ

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Чеде Филиповски Даме бр. 96
    1230, Гостивар

Телефонски броеви

  • 042 221 303

Службени лица

  • Нагихан Абдији

    071 493 364
    контакт e-mail

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Движење за Национално Единство на Турците-ДНЕТ преку оваа страна.