Либерално-Демократска партија-ЛДП

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Васил Главинов бр. 14-1/7
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3111 816

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Либерално-Демократска партија-ЛДП преку оваа страна.