Македонска Акција – MAAK

Имател на информација

Адреса

 • Ул. Горно Соње бр. б.б
  1000, Скопје

Телефонски броеви

  Службени лица

  Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

  Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

  Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Македонска Акција – MAAK преку оваа страна.