Македонска алијанса

Имател на информација

Адреса

 • Бул. Гоце Делчев бр. 35
  7500, Прилеп

Телефонски броеви

  Службени лица

  Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

  Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Македонска алијанса преку оваа страна.