Општина Аеродром

Имател на информација

Адреса

  • Бул. Јане Сандански бр. 109 Б
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 2400 970
  • 02 2401 546

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Аеродром преку оваа страна.