Општина Боговиње

Имател на информација

Адреса

  • Општина Боговиње
    1220

Телефонски броеви

  • 044 371 500
  • 044 373 667

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Боговиње преку оваа страна.