Општина Босилово

Имател на информација

Адреса

  • с.Босилово б.б.
    2341

Телефонски броеви

  • 034 371 600

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Босилово преку оваа страна.