Општина Бутел

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Бутелска бр. 4
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 2600 506

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Бутел преку оваа страна.