Општина Чучер Сандево

Имател на информација

Адреса

  • Ул. 4 бр. 6
    1000, с. Кучевиште, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 2666 606

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Чучер Сандево преку оваа страна.