Општина Дебар

Имател на информација

Адреса

  • Ул. 8 Септември бр. 72
    1250, Дебар

Телефонски броеви

  • 046 831 196
  • 046 831 015

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Дебар преку оваа страна.