Општина Долнени

Имател на информација

Адреса

  • с.Долнени
    7504

Телефонски броеви

  • 048 426 265

Службени лица

  • Зоран Здравески

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Долнени преку оваа страна.