Општина Гази Баба

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Архимедова бр. 2
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3226 655

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Гази Баба преку оваа страна.