Општина Градско

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Александар Македонски бр. 70/а
    1420, Градско

Телефонски броеви

  • 043 251 522
  • 043 251 856

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Градско преку оваа страна.