Општина Ѓорче Петров

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Ѓорче Петров бр. 73
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 2040 411
  • 02 2033 309

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Ѓорче Петров преку оваа страна.