Општина Кавадарци

Имател на информација

Адреса

  • Плоштад Маршал Тито бр. 2

Телефонски броеви

  • 043 416 130

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Кавадарци преку оваа страна.