Општина Кичево

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Борис Кидрич бр. 1
    6250, Кичево

Телефонски броеви

  • 045 223 001
  • 045 223 120

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Кичево преку оваа страна.