Општина Кисела Вода

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Петар Дељан бр. 17
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 2785 400
  • 02 2770 210

Службени лица

  • Ангела Анѓеловска

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Кисела Вода преку оваа страна.