Општина Крива Паланка

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Св.Јоаким Осоговски бр. 175
    1330, Крива Паланка

Телефонски броеви

  • 031 375 035

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Крива Паланка преку оваа страна.