Општина Кривогаштани

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Филип Втори бр. 84
    7524, Кривогаштани

Телефонски броеви

  • 048 471 471

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Кривогаштани преку оваа страна.