Општина Новаци

Имател на информација

Адреса

  • с.Новаци
    7211

Телефонски броеви

  • 047 203 060

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Новаци преку оваа страна.