Општина Пехчево

Имател на информација

Адреса

  • Бул. Равен бр. 8
    2326, Пехчево

Телефонски броеви

  • 033 441 321

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Пехчево преку оваа страна.