Општина Росоман

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Пролетерска бр. 1-а

Телефонски броеви

  • 043 441 331
  • 043 441 443

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Росоман преку оваа страна.