Општина Штип

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Васил Доганџиски бр. 4 Б
    2000, Штип

Телефонски броеви

  • 032 226 601
  • 032 226 600

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Штип преку оваа страна.