Општина Шуто Оризари

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Хаџи Јован Шишко бр. 36
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 2652 580

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Шуто Оризари преку оваа страна.