Општина Старо Нагоричане

Имател на информација

Адреса

  • с. Старо Нагоричане

Телефонски броеви

  • 031 495 333

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Старо Нагоричане преку оваа страна.