Општина Струга

Имател на информација

Адреса

  • Плоштад Мајка Тереза б.б.
    6330, Струга

Телефонски броеви

  • 046 781 335
  • 046 781 223
  • 046 781 434

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Струга преку оваа страна.