Општина Струмица

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Сандо Масев бр. 1
    2400, Струмица

Телефонски броеви

  • 034 348 047
  • 034 320 544

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Струмица преку оваа страна.