Општина Валандово

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Иво Лола Рибар бр. 3
    2460, Валандово

Телефонски броеви

  • 034 382 007
  • 034 382 044

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Валандово преку оваа страна.