Општина Василево

Имател на информација

Адреса

  • с.Василево б.б.
    2411

Телефонски броеви

  • 034 354 444

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Василево преку оваа страна.