Општина Виница

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Бел Камен бр. 13
    2310, Виница

Телефонски броеви

  • 033 361 945

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Виница преку оваа страна.