Општина Врапчиште

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Маршал Тито бр. 7
    1238, Општина Врапчиште

Телефонски броеви

  • 042 332 378

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Врапчиште преку оваа страна.