Општина Желино

Имател на информација

Адреса

  • Ул. 101 б.б.
    1226, с. Желино

Телефонски броеви

  • 044 378 030

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Желино преку оваа страна.