Општина Зелениково

Имател на информација

Адреса

  • с.Зелениково
    1053

Телефонски броеви

  • 02 2717 238

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Зелениково преку оваа страна.