Партија на обединети Демократи на Македонија-ПОДЕМ

Имател на информација

Адреса

 • Ул. Кукуш бр. 13
  1000, Скопје

Телефонски броеви

  Службени лица

  Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

  Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Партија на обединети Демократи на Македонија-ПОДЕМ преку оваа страна.