Партија за Демократски Просперитет на Ромите ПДПР

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Солунска бр. 17
    2320, Делчево

Телефонски броеви

  • 078 475 096

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Партија за Демократски Просперитет на Ромите ПДПР преку оваа страна.