Партија за движење на Турците во Македонија -ПДТ

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Вељко Влаховиќ бр. 7 – 2/15
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 078 297 748
  • 070 828 627

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Партија за движење на Турците во Македонија -ПДТ преку оваа страна.