Политичка партија АЛТЕРНАТИВА

Имател на информација

Адреса

  • Бул. Крсте Мисирков бр. 11/1
    локал 68 А
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3140 038

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Политичка партија АЛТЕРНАТИВА преку оваа страна.