Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Горѓи Димитров бр. 13
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 2700 047

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата преку оваа страна.