Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош

Имател на информација

Адреса

  • Ул. 11 Октомври бр. 36
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3215 621
  • 02 3222 304

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош преку оваа страна.