Социјалдемократски Сојуз на Македонија

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Павел Шатев бр. 8

Телефонски броеви

  • 02 3293 100

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Социјалдемократски Сојуз на Македонија преку оваа страна.