Социјалистичка партија на Македонија

Имател на информација

Адреса

  • Ул. 11 Октомври бр. 17
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3228 015
  • 02 3231 255
  • 02 3220 025

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Социјалистичка партија на Македонија преку оваа страна.