Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија

Имател на информација

Адреса

  • Ул. 11-ти Октомври бр. 7
    ГТЦ 2 кат
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3222 667

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија преку оваа страна.