Центар за развој на Југозападен плански регион- Струга

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Владо Малески-Тале бр. 1/5
    6330, Струга

Телефонски броеви

  • 046 701 005
  • 046 701 055

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Центар за развој на Југозападен плански регион- Струга преку оваа страна.