Твоја партија-Скопје

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Македонија бр. 25/1-6
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 072 242 325

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Твоја партија-Скопје преку оваа страна.