Универзитет Мајка Тереза-Скопје

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Мирче Ацев бр. 4
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3161 004

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Универзитет Мајка Тереза-Скопје преку оваа страна.