Уставен суд на Република Северна Македонија

Имател на информација

Адреса

  • Кеј Димитар Влахов бр. 19
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3119 355

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Уставен суд на Република Северна Македонија преку оваа страна.