Детали од барањето “Бина нова година

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
622  sent  2023-02-16 09:24:48 +0100  waiting_response  2023-02-16 09:24:48 +0100  waiting_response  појдовни  
643  response  2023-03-02 10:03:39 +0100    2023-03-03 13:52:32 +0100  successful  дојдовни  
644  status_update  2023-03-03 13:52:32 +0100  successful  2023-03-03 13:52:32 +0100  successful   
1084  edit  2023-09-04 05:45:17 +0200         
1085  edit  2023-09-04 05:45:17 +0200         
1086  edit  2023-09-04 05:45:17 +0200         

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.