Детали од барањето “Лица на Определено време, О.Прилеп

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
682  sent  2023-03-11 13:53:28 +0100  waiting_response  2023-03-11 13:53:29 +0100  waiting_response  појдовни  
692  response  2023-03-14 10:59:18 +0100    2023-04-02 14:06:15 +0200  successful  дојдовни  
717  status_update  2023-04-02 14:06:15 +0200  successful  2023-04-02 14:06:15 +0200  successful   
1151  edit  2023-10-03 05:45:16 +0200         
1152  edit  2023-10-03 05:45:16 +0200         
1153  edit  2023-10-03 05:45:16 +0200         

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.